Gymlessen

Sportief karakter

Sporten na school

Voor elke leeftijdsgroep is er na schooltijd extra gym (gym+) of extra sport (sport+). Voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, is er KidsXtra.

Tutorgym

Onze leerlingen uit de middenbouw leren om "juf" of "meester" te zijn tijdens de gymlessen van de groepen 1-2. Dit doen ze onder begeleiding van de vakleerkracht.

Oudergym

Ouders kunnen twee keer per jaar actief meedoen tijdens de gymles van hun kind(eren).